CẦN BÁN HEO RỪNG GIỐNG KỲ NHÔNG VÀ GÀ HO'MÔNG

  • Thread starter NHATLAMVIEN
  • Ngày gửi
N

NHATLAMVIEN

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Khánh
- Địa chỉ: Đường 610A, Thánh địa Mỹ Sơn, Thôn Mỹ Sơn, Xã Duy Phú, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam
- Tel, Fax: ::: FaX 05103734039
- email: khanh_8888@yahoo.com.vn
================================

<p>C&Ocirc;NG TY TNHH NHẤT L&Acirc;M VI&Ecirc;N</p><p>ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG 610A, TH&Ocirc;N MỸ SƠN, TH&Aacute;NH ĐỊA MỸ SƠN, X&Atilde; DUY PH&Uacute; HUYỆN DUY XUY&Ecirc;N, TỈNH QUẢNG NAM.</p><p>&nbsp;C&Ocirc;NG TY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHUY&Ecirc;N CUNG ỨNG HEO RỪNG GIỐNG</p><p>&nbsp;HEO CON, HEO HẬU BỊ, HEO THỊT V&Agrave; HEO SINH SẢN</p><p>&nbsp;LI&Ecirc;N HỆ: MR KH&Aacute;NH 0905014068</p>
 

Đối tác


Top