cần bán hơặc cho thuê 8ha đất làm trang trại !

  • Thread starter nguyá»…n tiến đức
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

nguyễn tiến đức

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn tiến đức
- Địa chỉ: số nhà 18- ngó cầu bươu- thanh trì- hà nội
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: delpotro_duc@yahoo.com.vn
================================

<p>k&iacute;nh thưa c&aacute;c cụ c&aacute;c &ocirc;ng c&aacute;c b&agrave; ! hiện nay em vừa thu&ecirc; đuợc của nh&agrave; nuớc 8ha đất ph&ugrave; sa m&agrave;u mỡ, mặt s&ocirc;ng kinh thầy huyện kinh m&ocirc;n, tỉnh hải duơng.</p><p>em kh&ocirc;ng c&oacute; thời gian để l&agrave;m n&ecirc;n em muốn b&aacute;n hoặc cho thu&ecirc; lại. em đ&atilde; san mặt bằng, &ocirc; t&ocirc; đi lại thoải m&aacute;i, c&oacute; nh&agrave; đầy đủ v&agrave; đang trồng c&agrave; rốt. n&oacute;i t&uacute;m lại l&agrave; đất tuyệt đẹp !</p><p>8ha trong đ&oacute; c&oacute; 3ha thu&ecirc; 30 năm&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; hết đời rồi c&ograve;n g&igrave;! c&ograve;n lại em đang l&agrave;m thủ tục để &ocirc;m trọn lu&ocirc;n. </p><p>em ra gi&aacute; 4tỷ2. v&igrave; mỗi năm trồng c&agrave; rốt em đ&atilde; đ&uacute;t t&uacute;i&gt;&gt;&gt;&gt;4trăm r&ugrave;i.</p><p>giờ em cần phải lấy vợ em kh&ocirc;ng muốn tu nữa n&ecirc;n b&aacute;n.</p><p>li&ecirc;n hệ với em : nguyễn tiến đức: 0982069010</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop