Cần bán khoảng 2 triệu cây giống Sao đen (cây mạ), cây trồng rừng vụ 2011

  • Thread starter lamnghiepmientrung
  • Ngày gửi
L

lamnghiepmientrung

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH Lâm nghiệp Miền Trung
- Địa chỉ: 596 Đườ ng Tây Sơn - P.Quang Trung - TP.Quy Nhơn Bình Định
- Tel, Fax: 0563 946439 ::: FaX 0563 946439
- email: lamnghiepmientrung@gmail.com
================================

<p>Hiện tại C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; 1 số lượng lớn (khoảng 2 triệu c&acirc;y) c&acirc;y mạ giống <strong>Sao đen</strong> phục vụ cho trồng rừng ph&ograve;ng hộ, rừng kinh tế v&agrave; c&aacute;c dự &aacute;n ng&agrave;nh l&acirc;m nghiệp đ&aacute;p ứng m&ugrave;a vụ 2011. C&acirc;y giống c&oacute; phẩm chất tốt, nguồn gốc xuất xứ r&otilde; r&agrave;ng Xin mời qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu mua c&acirc;y mạ hoặc c&acirc;y trồng rừng vụ 2011 c&oacute; thể li&ecirc;n hệ trực tiếp với ch&uacute;ng t&ocirc;i.<br /></p><p><strong><em>C&ocirc;ng ty rất mong nhận được sự cộng t&aacute;c từ qu&yacute; đơn vị!<br /></em></strong><em><strong>Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&ocirc;ng ty TNHH L&acirc;m nghiệp Miền Trung<br /></em><em>Địa chỉ trụ sở ch&iacute;nh:&nbsp;&nbsp; Đường T&acirc;y Sơn &nbsp;- Th&agrave;nh Phố Quy Nhơn - Tỉnh B&igrave;nh Định.<br /></em><em>Điện thoại: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0563 946439 <br /></em><em>Di động: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0919 106 025, 0987 020 118&nbsp; <br /></em><em>Fax:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0563 946439<br /></em><em>T&agrave;i khoản: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4300 211 300 117 tại Ng&acirc;n h&agrave;ng NN&amp;PTNT Tỉnh B&igrave;nh Định<br /></em><em>Email:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; lamnghiepmientrung@gmail.com - forestcentral@gmail.com<br /></em><em>Website:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></em><a href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://gionglamnghiep.com.vn/"><em><strong><font color="#088108">&nbsp;http://gionglamnghiep.com.vn</font></strong></em></a><br /><strong><em>Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn!</em></strong></p>
 

Quảng cáo

Top