cần bán KỲ ĐÀ đang đẻ và thịt

  • Thread starter catlai
  • Ngày gửi
C

catlai

Guest
#1
<p>Trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i cần b&aacute;n một số kỳ đ&agrave; đang đẻ v&agrave; thương phẩm c&aacute;c bạn c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ SDT 0937813578 A - BẢY</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thuan
- Địa chỉ: catlai dong nai
- Tel, Fax: 0937813578
- email: premierepro@ymail.com
 

Đối tác


Top