cần bán lợn rừng và lợn lương.lợn thịt &lợn giống có hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi

  • Thread starter quochung_89
  • Ngày gửi
Q

quochung_89

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Khanh
- Địa chỉ: thốn 1, xã quảng la - huyện hoành bồ - tỉnh quảng ninh
- Tel, Fax: 01673151819
- email: hung.pro.vtc.89@gmail.com
================================

<p><font size="4">hiện nay, T&ocirc;i c&oacute; đ&agrave;n lợn lương v&agrave; lợn rừng</font> <font size="4">tr&ecirc;n dưới 50 con. T&ocirc;i c&oacute; nhiu cầu b&aacute;n lợn thịt v&agrave; lợn giống mời c&aacute;c b&aacute;c nh&agrave; n&ocirc;ng c&oacute; nhiu cầu gh&eacute; qua.</font></p><p><font size="4">Chỗ tối đ&atilde; th&agrave;nh lập th&agrave;nh hội chăn nu&ocirc;i c&oacute; thế đ&aacute;p ứng m&ograve;i nh&igrave;u cầu, Chung t&ocirc;i c&ograve;n hỗ trợ về kỹ thuật chăn nu&ocirc;i,x&acirc;y dựng trang trại......vv</font></p><p><font size="4">Rất mong được giao lưu với mọi người kinh nghiệm chăn nu&ocirc;i,v&agrave; ủng hộ t&ocirc;i, xin cảm ơn.</font></p>
 

Đối tác


Top