Cần bán lưới đánh cá nhập khẩu từ Nhật Bản

  • Thread starter API
  • Ngày gửi
A

API

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: API
- Địa chỉ: 98 HÀO NAM, Q. ĐỐNG ĐA, HN
- Tel, Fax: 04351134116
- email: misshuong05@gmail.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty Cp đầu tư sản xuất &Aacute; Ch&acirc;u chuy&ecirc;n cung cấp mặt h&agrave;ng lưới đ&aacute;nh c&aacute; chất lượng cao từ Nhật Bản.Với gi&aacute; th&agrave;nh hợp l&yacute; ch&uacute;ng t&ocirc;i mong muốn hợp t&aacute;c l&acirc;u d&agrave;i c&ugrave;ng Qu&yacute; Doanh nghiệp v&agrave; người ti&ecirc;u d&ugrave;ng.</p><p>Địa chỉ li&ecirc;n hệ</p><p>C&Ocirc;NG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT &Aacute; CH&Acirc;U</p><p>SỐ 98 H&Agrave;O NAM, H&Agrave; NỘI</p><p>ĐT:043.513.4116</p>
 

Top