cần bán máy cày loại lớn

hatbapvang

Lữ khách
#1
<p>Hiện nay gia đ&igrave;nh t&ocirc;i c&oacute; b&aacute;n 1 chiếc m&aacute;y c&agrave;y(xới đất) hiệu someca 850.tr&igrave;nh trạng m&aacute;y vẫn đang hoạt động tốt.ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ để được biết th&ecirc;m chi tiết.ch&iacute;nh chủ (MTG) 01668967799 Gặp Xu&acirc;n</p><p>&nbsp;Hoặc v&agrave;o trang muaban.net </p><p>http://muaban.net/dong-thap/raovat/chi-tiet/10903246/ban-may-cay-hieu-someca-850.html <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: lê văn xuân
- Địa chỉ: thanh bình_đồng tháp
- Điện thoại: 0673538032 - Fax: 01668967799
- email: lethanhsang12@yahoo.com
 

Top