CẦN BÁN MÌ LÁT (SẮN LÁT)!

  • Thread starter TrucDao
  • Ngày gửi
T

TrucDao

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công Ty TNHH Kim Nghĩa
- Địa chỉ: 766A/33 Lạc Long Quân - Q.Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh
- Tel, Fax: (08).39750828 ::: FaX 08..9748677
- email: dangthitrucdao@gmail.com
================================

<font size="3"><font face="Times New Roman"><em><strong>K&iacute;nh gửi qu&yacute; c&ocirc;ng ty .</strong></em><p>&nbsp;</p></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman"><em><strong>Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; doanh nghiệp chuy&ecirc;n kinh doanh&nbsp;c&aacute;c mặt h&agrave;ng n&ocirc;ng sản v&agrave; nguy&ecirc;n liệu cho thức ăn chăn nu&ocirc;i.</strong></em><p>&nbsp;</p></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman"><em><strong>Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;đang cần t&igrave;m&nbsp;đối t&aacute;c&nbsp;để&nbsp;cung cấp sản phẩm&nbsp;m&igrave; l&aacute;t nguy&ecirc;n liệu nhập khẩu trực tiếp từ Campuchia với số lượng lớn.</strong></em><p>&nbsp;</p></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman"><em><strong>Vậy, qu&yacute; c&ocirc;ng ty n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ với c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i theo địa chỉ sau:</strong></em><p>&nbsp;</p></font></font> <ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in"><font size="3"><font face="Times New Roman"><em><strong>T&ecirc;n c&ocirc;ng ty: C&ocirc;ng ty TNHH Kim Nghĩa</strong></em><p>&nbsp;</p></font></font></li><li class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in"><font size="3"><font face="Times New Roman"><em><strong>Địa chỉ: 766A/33 Lạc Long Qu&acirc;n, Quận T&acirc;n B&igrave;nh, TP. Hồ Ch&iacute; Minh</strong></em><p>&nbsp;</p></font></font></li><li class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in"><font size="3"><font face="Times New Roman"><em><strong>Điện thoại: 08.39750828</strong></em><p>&nbsp;</p></font></font></li><li class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in"><font size="3"><font face="Times New Roman"><em><strong>DĐ: 0985.580.062</strong></em><p>&nbsp;</p></font></font></li><li class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in"><font size="3"><font face="Times New Roman"><em><strong>Li&ecirc;n hệ: Ms. Đ&agrave;o</strong></em></font></font></li><li class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><em>Email: 08.39750828</em></strong></font></font></li></ul><font size="3"><font face="Times New Roman"><em><strong>Rất mong được hợp t&aacute;c với qu&yacute; c&ocirc;ng ty!</strong></em><p>&nbsp;</p></font></font><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p>
 

Trường Giang

Trường Giang

Thành viên rất tích cực
#2
Chúng tôi là doanh nghiệp chuyên kinh doanh các mặt hàng nông sản và nguyên liệu cho thức ăn chăn nuôi.
Cho hỏi ngoài khoai mì lát. Bên phía công ty còn cung cấp mặt hàng nông sản và nguyên liệu cho thức ăn chăn nuôi nào khác không?
 
T

tranductuynh

Lữ khách
#3
Tôi cũng có cùng câu hỏi với Bác Giang. Tôi đang quan tâm tới Khô đậu nành,...
 
T

TrucDao

Lữ khách
#5
Bên công ty tôi còn cung cấp các sản phẩm bột cá, bột gan mực, bột xương, đậu nành hạt.
 
L

Legend379

Guest
#6
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công Ty TNHH Kim Nghĩa
- Địa chỉ: 766A/33 Lạc Long Quân - Q.Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh
- Tel, Fax: (08).39750828 ::: FaX 08..9748677
- email: dangthitrucdao@gmail.com
================================

<font size="3"><font face="Times New Roman"><em><strong>K&iacute;nh gửi qu&yacute; c&ocirc;ng ty .</strong></em><p>&nbsp;</p></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman"><em><strong>Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; doanh nghiệp chuy&ecirc;n kinh doanh&nbsp;c&aacute;c mặt h&agrave;ng n&ocirc;ng sản v&agrave; nguy&ecirc;n liệu cho thức ăn chăn nu&ocirc;i.</strong></em><p>&nbsp;</p></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman"><em><strong>Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;đang cần t&igrave;m&nbsp;đối t&aacute;c&nbsp;để&nbsp;cung cấp sản phẩm&nbsp;m&igrave; l&aacute;t nguy&ecirc;n liệu nhập khẩu trực tiếp từ Campuchia với số lượng lớn.</strong></em><p>&nbsp;</p></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman"><em><strong>Vậy, qu&yacute; c&ocirc;ng ty n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ với c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i theo địa chỉ sau:</strong></em><p>&nbsp;</p></font></font> <ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in"><font size="3"><font face="Times New Roman"><em><strong>T&ecirc;n c&ocirc;ng ty: C&ocirc;ng ty TNHH Kim Nghĩa</strong></em><p>&nbsp;</p></font></font></li><li class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in"><font size="3"><font face="Times New Roman"><em><strong>Địa chỉ: 766A/33 Lạc Long Qu&acirc;n, Quận T&acirc;n B&igrave;nh, TP. Hồ Ch&iacute; Minh</strong></em><p>&nbsp;</p></font></font></li><li class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in"><font size="3"><font face="Times New Roman"><em><strong>Điện thoại: 08.39750828</strong></em><p>&nbsp;</p></font></font></li><li class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in"><font size="3"><font face="Times New Roman"><em><strong>DĐ: 0985.580.062</strong></em><p>&nbsp;</p></font></font></li><li class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in"><font size="3"><font face="Times New Roman"><em><strong>Li&ecirc;n hệ: Ms. Đ&agrave;o</strong></em></font></font></li><li class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><em>Email: 08.39750828</em></strong></font></font></li></ul><font size="3"><font face="Times New Roman"><em><strong>Rất mong được hợp t&aacute;c với qu&yacute; c&ocirc;ng ty!</strong></em><p>&nbsp;</p></font></font><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p>


Em gởi mail cho chị rồi chị kiểm tra nếu ok thì liên lạc lại với em nha
 

Đối tác


Top