cần bán một số em gà tre giá rẽ!

  • Thread starter talent
  • Ngày gửi
T

talent

Guest
#1
<p>Do mẫu tin trước up h&igrave;nh lộn, n&ecirc;n đăng tin lại.</p><p>em g&agrave; trống chuối, đang thay l&ocirc;ng, rất sung, gi&aacute; 500k</p><p>
</p><p>em g&agrave; điều mặt r&acirc;u, chuẩn bị đẻ lại, gi&aacute; 250k</p><p>
</p><p>em g&agrave; điều chuẩn bị đẻ lại, gi&aacute; 200k</p><p>
</p><p>em chuối b&ocirc;ng, đ&atilde; g&aacute;y v&agrave; đạp m&aacute;i, rất sung, gi&aacute; 150k </p><p>
</p><p>anh em n&agrave;o c&oacute; nhu cầu, gọi: 0982 874 680 <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Tài
- Địa chỉ: long hồ - vĩnh long
- Điện thoại: 0982 874 680 - Fax:
- email: tai.bentom@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx