Cần bán một số loại nông sản như sau:

  • Thread starter CTY TNHH ĐTTM TIẾN THÀNH PHÁT
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

CTY TNHH ĐTTM TIẾN THÀNH PHÁT

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTY TNHH ĐTTM TIẾN THÀNH PHÁT
- Địa chỉ: SỐ 5K TRẦN HƯNG ĐẠO-HỒNG BÀNG-HẢI PHÒNG
- Tel, Fax: 031.3.821028 ::: FaX 031.3.611568
- email: tienthanhphatcompany@yahoo.com.vn
================================

<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td align="left" class="ngoaite"><br /></td> </tr> <tr> <td style="height: 25px">&nbsp;</td> <td align="left" class="menu"><a target="_blank" href="http://www.chonongsan.net/images/items/image_380.jpg"><img hspace="5" vspace="3" border="0" align="left" alt="C&ocirc;ng ty TNHH ĐTTM Tiến Th&agrave;nh Ph&aacute;t (Số 5KTrần Hưng Đạo Hải Ph&ograve;ng - ĐT: 0313821028) chuy&ecirc;n b&aacute;n gạo, vừng, lạc v&agrave; c&aacute;c loại n&ocirc;ng sản kh&aacute;c" src="http://www.chonongsan.net/images/items/Thumbs/image_380.jpg" /></a><font size="2">1/Lạc nh&acirc;n thủy ph&acirc;n 13 độ- d&agrave;i 6 ly-6,5 ly.Gi&aacute; 1 kg l&agrave; 23.000đ. 2/-Vừng đen b&aacute;n th&agrave;nh phẩm xuất xuất xứ Campuchia.Gi&aacute; tại cảng Hải Ph&ograve;ng l&agrave; 32.800đ/1kg. -Vừng v&agrave;ng x&ocirc;, xuất xứ Campuchia loại 1. Giao tại cảng Hải Ph&ograve;ng l&agrave; 29.000 đ/kg. -Vừng v&agrave;ng x&ocirc;, xuất xứ Campuchia loại 2. Giao tại cảng Hải Ph&ograve;ng l&agrave; 28.500 đ/kg. -Vừng v&agrave;ng x&ocirc;, xuất xứ Campuchia loại 3 Giao tại cảng Hải Ph&ograve;ng l&agrave; 27.500 đ/kg. 3/Gạo 15% mới Giao tại cảng Hải Ph&ograve;ng l&agrave; 5.550 đ/kg. Gạo 10% mới Giao tại cảng Hải Ph&ograve;ng l&agrave; 5.650 đ/kg. 4/Tấm 1+2 mới của gạo 10% Giao tại cảng Hải Ph&ograve;ng l&agrave; 5.450 đ/kg. (Gi&aacute; tr&ecirc;n chưa bao gồm thuế VAT-Gạo vụ m&ugrave;a h&egrave; thu năm 2010 v&agrave; điều chỉnh theo thời điểm giao dịch)</font></td></tr></tbody></table>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáo

Top