CẦN BÁN MÙN CƯA, DĂM BÀO GIÁ RẺ

  • Thread starter lamvantan
  • Ngày gửi
L

lamvantan

Guest
#1
<div>CHÚNG T&Ocirc;́I HI&Ecirc;̣N CÓ S&Ocirc;́ LƯỢNG LỚN MÙN CƯA , DĂM BÀO 2000 T&Acirc;́N / THÁNG . CHÚNG T&Ocirc;I CAM K&Ecirc;́T GIAO HÀNG CHO QUÝ KHÁCH TRONG THỜI GIAN NHANH NH&Acirc;́T , VỚI GIÁ THÀNH T&Ocirc;́T NH&Acirc;́T , ĐẢM BẢO SẢN PH&Acirc;̉M Đ&Ecirc;́N TAY KHÁCH HÀNG LU&Acirc;N LÀ NHỮNG SẢN PH&Acirc;̉M T&Ocirc;́T NH&Acirc;́T .</div><p>&nbsp;* CHÚNG T&Ocirc;I HI&Ecirc;̣NCUNG C&Acirc;́P CHO THỊ TRƯỜNG NHỮNG SẢN PH&Acirc;̉M SAU :</p><p>&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>- MÙN CƯA Đ&Ocirc;̣ &Acirc;̉M &nbsp;&gt; 35 %</p><p>&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>- MÙN CƯA KH&Ocirc; Đ&Ocirc;̣ &Acirc;̉M &gt; 17 %</p><p>&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>- DĂM BÀO CÁC LOẠI &nbsp;Đ&Ocirc;̣ &Acirc;̉M &gt; 15 %</p><p>&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>- B&Ocirc;̣T CHÀ NHÁM</p><p>&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>- CỦI Đ&Ocirc;́T CÁC LOẠI : CỦI ĐI&Ecirc;̀U , CỦI TRÀM .....</p><p>&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>- VỎ TR&Acirc;́U</p><p>Đ&Ecirc;̉ BI&Ecirc;́T TH&Ecirc;M CHI TI&Ecirc;́T VÀ C&Acirc;̣P NH&Acirc;̣T GIÁ MỚI NH&Acirc;́T QUÝ DOANH NGHI&Ecirc;̣P , CÁ NH&Acirc;N QUAN T&Acirc;M VUI LÒNG LI&Ecirc;N H&Ecirc;̣ : 0902923450 T&Acirc;N .</p><p>HOẶC GỬI EMAIL : lam_tan0209@yahoo.com.vn</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: LÂM VĂN TÂN
- Địa chỉ: BẾN CÁT , BÌNH DƯƠNG
- Điện thoại: 0902923450 - Fax:
- email: lam_tan0209@yahoo.com.vn
 

Đối tácTop