Cần bán Muối hột số lượng lớn

  • Thread starter Điểm bán muối há»™t A mến
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Điểm bán muối hột A mến
- Địa chỉ: phổ thạnh - đức phổ - quảng ngãi
- Tel, Fax: 055(3981680) - 01698013811
- email: amen11133@yahoo.com
================================

<p>Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần b&aacute;n một lượng lớn muối hột . quy c&aacute; nh&acirc;n , cơ quan c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ.</p><p>&nbsp;gi&aacute; cả phải chăng.</p>
 


Bài viết tương tựTop