cần bán nang mực

  • Thread starter myanh85
  • Ngày gửi
M

myanh85

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: myanh
- Địa chỉ: BR-VT
- Tel, Fax: ::: FaX 0909903038
- email: buitran1985@yahoo.com
================================

<br />hiện cơ sở m&igrave;nh cần b&aacute;n nang mực kh&ocirc; c&aacute;c bạn n&agrave;o c&oacute; nhu cầu th&igrave; li&ecirc;n hệ với m&igrave;nh nh&eacute; sđt 0909903038<br /><br />
 

Đối tácTop