CẦN BÁN NGÔ HẠT VÀ NGÔ ĐÃ NGHIỀN

  • Thread starter Vu Thi Hien
  • Ngày gửi
V

Vu Thi Hien

Guest
#1
HIỆN CH&Uacute;NG T&Ocirc;I Đ&Atilde;C&Oacute; NG&Ocirc; SƠN LA, QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG N&Agrave;O C&Oacute; NHU CẦU CẦN MUA SỐ LƯỢNG LỚN NG&Ocirc; HẠT V&Agrave; NG&Ocirc; Đ&Atilde; NGHIỀN D&Ugrave;NG L&Agrave;M THỨC ĂN THỦY SẢN V&Agrave; CHĂN NU&Ocirc;I XIN LI&Ecirc;N HỆ VỚI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I Mr.NAM đt 0982 678 529 HOẶC 0919 704 788.<br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: MR.NAM
- Địa chỉ:
- Điện thoại: 0982 678 529 - Fax: 0919 704 788
- email:
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx