Cần Bán Ngỗng Thịt Tại Quốc Oai - Hà Nội

  • Thread starter haidangnokia
  • Ngày gửi
H

haidangnokia

Lữ khách
#1
Tôi đang cần bán Ngõng thịt khoảng 150kon .Bình quân 4,5kg .lúc nào cũng có. Ai có nhu cầu xin liên hệ qua sđt 0984378826.


Agriviet.Com-33435143.jpg
 

H

haidangnokia

Lữ khách
#2
Cần Bán Ngỗng Thịt Tại Quốc Oai - Hà Nội Link: http://agriviet.com/home/threads/8566

Tôi đang cần bán Ngõng thịt khoảng 150con .Bình quân 4,5kg .lúc nào cũng có. Ai có nhu cầu xin liên hệ qua sđt 0984378826.


Link: http://agriviet.com/home/threads/85669-Can-Ban-Ngong-Thit-Tai-Quoc-Oai-Ha-Noi#ixzz1sv7hfEaD

--------

Tôi đang cần bán Ngõng thịt khoảng 150kon .Bình quân 4,5kg .lúc nào cũng có. Ai có nhu cầu xin liên hệ qua sđt 0984378826.


Link: http://agriviet.com/home/thre

ads/85669-Can-Ban-Ngong-Thit-Tai-Quoc-Oai-Ha-Noi#ixzz1sv8izF00
Agriviet.Com-imgres.jpg
 
Last edited:

Đối tácTop