Cần bán nhím giống, lợn rừng ở Hưng Yên

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Vũ bảo
- Địa chỉ: Tiên Tiến - Phù Cừ -Hưng Yên
- Tel, Fax: ::: FaX 03210 853038
- email: thaykienpc@gmail.com
================================

<p>&nbsp;</p><p>Do kh&ocirc;ng người chăm s&oacute;c, T&ocirc;i đang cần b&aacute;n gấp 1 đ&agrave;n nh&iacute;m ( 5 cặp ) rất đẹp v&agrave; 1 đ&agrave;n lợn rừng, lợn rừng lai lợn m&aacute;n rất đẹp .&nbsp; Gi&aacute; cả hợp l&iacute;</p><p>Ai c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ A. Bảo ĐT: 0983228626</p>
 

Top