Cần bán ớt hiểm xuất khẩu số lượng lớn

  • Thread starter anhtu
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
A

anhtu

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: anhtu
- Địa chỉ: TÂY NINH
- Tel, Fax: 0973820446 (ANH TÚ)::: FaX
- email: hoangtucodon16081989@yahoo.com.vn
================================

<p>Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; số lượng lớn ớt hiểm(hai mũi t&ecirc;n đỏ)&nbsp;cần t&igrave;m đối t&aacute;c thu mua ớt tươi để xuất khẩu. Rất mong hợp t&aacute;c với c&aacute;c đối t&aacute;c .ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn !</p><p>ĐC: T&acirc;y Ninh -Long An - Đồng Th&aacute;p</p><p>email:hoangtucodon16081989@yahoo.com.vn</p><p>tel:0973820446 (Anh T&uacute;)</p><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top