Cần bán Quýt Đường số lượng lớn, giá rẻ

  • Thread starter Trường
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trường

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trường
- Địa chỉ: Thôn 2, xã Cư Elang, huyện Eakar
- Tel, Fax: 01645837371 ::: FaX ::: FaX
- email: lam05102001@yahoo.com
================================

<p>Hiện t&ocirc;i cần b&aacute;n 1 vường qu&yacute;t đường đang ch&iacute;n với gi&aacute; rẻ, số lượng lớn từ 6 tấn đến 8 tấn.</p><p>Vậy, qu&yacute; Anh/ Chị n&agrave;o c&oacute; nhu cầu, vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ trực tiếp với t&ocirc;i theo địa chỉ:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Người Li&ecirc;n Hệ: A. Trường</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Địa chỉ: Th&ocirc;n 2, X&atilde; Cư Lang, Huyện EAKAR, Đắc Lắc</p><p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; + Di động: 01645837371 <br /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top