Cần bán rắn hổ mang

  • Thread starter chu vy
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

chu vy

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: chu vy
- Địa chỉ: tứ xã - Lâm thao - phú thọ
- Tel, Fax: 0988501812 ::: FaX
- email: chuvy_882005@yahoo.com
================================

<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i đến từ cơ sở nu&ocirc;i rắn hổ mang c&aacute;c loại c&oacute; quy m&ocirc; lớn tại ph&iacute;a bắc. Hiện tại ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần ti&ecirc;u thụ&nbsp;s&ocirc; lượng lớn rắn hổ mang ch&uacute;a&nbsp;được nu&ocirc;i&nbsp;nh&acirc;n tạo. Ai c&oacute; nhu&nbsp;cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ theo số m&aacute;y 0988501812 - Wr. Vỹ Tr&acirc;n trọng!</p><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx