Cần bán rong biển!

  • Thread starter Trần Thị Thảo Hiền
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trần Thị Thảo Hiền

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Thị Thảo Hiền
- Địa chỉ: Đông Hải, Ninh Thuận
- Tel, Fax: 0122 812 1996 / 0963 202131
- email: khoivien_nt2010@yahoo.com
================================

<span style="font-family: Tahoma"><font size="3">Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại rong biển: rong mơ (th&ocirc;, xay), rong xanh (th&ocirc;, xay), rong sụn (t&iacute;m, trắng,... ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n c&oacute; số lượng h&agrave;ng rất lớn, chất lượng h&agrave;ng đạt ti&ecirc;u chuẩn xuất khẩu.<p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-family: Tahoma"><font size="3">Qu&yacute; đơn vị n&agrave;o c&oacute; nhu cầu hợp t&aacute;c xin li&ecirc;n hệ<p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-family: Tahoma"><font size="3">Chị Trần thị thảo Hiền<p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-family: Tahoma"><font size="3">HP 0122 812 1996/ 0963 202131<p>&nbsp;</p></font></span>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáo

Top