can ban rua dong (rua nuoc, rua dep)

  • Thread starter NGUYEN XUAN HOANG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

NGUYEN XUAN HOANG

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYEN XUAN HOANG
- Địa chỉ: 440 nguyen xien f.long thanh my quan 9
- Tel, Fax: 0908021061
- email: vuoncohongky@yahoo.com
================================

<p>TOI CO 12 CON RUA DONG DU MOI KICH CO, MAU SAC DEP, KHOE MANH</p><p>AI MUA DUOC GIA TOI BAN</p><p>0908021061</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx