Cần bán số lượng lớn hạt giống Cây DÓ BẦU (Trầm Hương)

#1
Hiện nay m&igrave;nh đang c&oacute; một số lượng lớn hạt giống c&acirc;y D&oacute; Bầu đạt chất lượng tốt nhất. Ai thực sự c&oacute; nhu cầu ươm giống hay ph&acirc;n phối vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ m&igrave;nh: 0932 097 636<br />
====================
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: phạm trọng khánh
- Địa chỉ: hương khê - hà tĩnh
- Tel, Fax: 0932097636
- email: trongkhanhk30@
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx