Cần bán than bùn đã sơ chế

Yeunongdan

Thành viên mới
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Đức Trung
- Địa chỉ: 92/29 đường Tập Đoàn 6B P. Tân Tạo A Quận Bình Tân
- Tel, Fax: 0835073226 ::: FaX 0837562616
- email: nguyenducsg2002@yahoo.com
================================

<p>Chuy&ecirc;n cung cấp than b&ugrave;n đ&atilde; qua xử l&yacute; h&agrave;m lượng hữu cơ từ 20-30% v&agrave; đất sinh học khu vực TpHCM. Qu&yacute; vị n&agrave;o c&oacute; nhu cẩu xin li&ecirc;n hệ Trung: 0903014016. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ đ&aacute;p ứng mọi nhu cầu của Qu&yacute; kh&aacute;ch v&agrave; h&acirc;n hạnh được phục vụ!</p><p>Cty TNHH Ngọc &Acirc;n</p><p>92/29 đường T&acirc;p Đo&agrave;n 6B P.T&acirc;n tạo A Q.B&igrave;nh T&acirc;n Tp.HCM</p><p>đt: 0835073226 fax: 0837562616</p><p>email: <a href="mailto:nguyenducsg2002@yahoo.com">nguyenducsg2002@yahoo.com</a> </p>
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx