Cần bán trám đen và hồng không hạt

  • Thread starter nonggia
  • Ngày gửi
N

nonggia

Guest
#1
<p>Qu&ecirc; t&ocirc;i đang v&agrave;o vụ quả tr&aacute;m đen v&agrave; quả hồng kh&ocirc;ng hạt. Gi&aacute; cả thu mua tại vườn như sau: </p><p>- Hồng kh&ocirc;ng hạt: 16.000 đồng /kg&nbsp; (Ở chợ 30.000-40.000đồng/kg)<br /></p><p>- Tr&aacute;m đen: 70.000đồng/kg <br /></p><p> Qu&yacute; vị n&agrave;o c&oacute; nhu cầu bu&ocirc;n b&aacute;n hai loại mặt h&agrave;ng tr&ecirc;n th&igrave; li&ecirc;n hệ theo địa chỉ: </p><p>- N&ocirc;ng C&ocirc;ng Thuỳ. ĐT: 01276201984<br /></p><p>-Bản Duồm-Thượng &Acirc;n-Ng&acirc;n Sơn-Bắc Kạn</p><p>T&ocirc;i sẽ đứng ra thu mua v&agrave; vận chuyển đến tận nơi khắp cả nước ( Gi&aacute; gốc +chi ph&iacute; vận chuyển+ 1 &iacute;t chi ph&iacute; thu mua)</p><p>Thay mặt b&agrave; con x&atilde; Thượng &Acirc;n huyện Ng&acirc;n Sơn cảm ơn qu&yacute; kh&aacute;ch đ&atilde; quan t&acirc;m. Rất mong được hợp t&aacute;c <br /></p><div style="border: medium none ; overflow: hidden; color: #000000; background-color: transparent; text-align: left; text-decoration: none"><br /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nông Công Thuỳ
- Địa chỉ: Bản Duồm-Thượng Ân-Ngân Sơn-Bắc Kạn
- Điện thoại: 01276201984 - Fax:
- email: congthuy84@yahoo.com.vn
 

#2
Quê tôi đang vào vụ quả trám đen và quả hồng không hạt. Giá cả thu mua tại vườn như sau:
- Hồng không hạt: 16.000 đồng /kg (Ở chợ 30.000-40.000đồng/kg)

- Trám đen: 70.000đồng/kg
Bạn xem lại xem có nhầm không sao trám đen giá bán đắt vậy?
 
N

nhuhaypr

Guest
#3
Thu mua hạt quả trám đen

Tôi đang có nhu cầu muốn thu mua hạt quả trám đen với số lượng lớn. Nếu anh có khả năng cung cấp được hãy liên hệ ngay cho tôi để trao đôi
Nguyễn Như Hay
SDT: 0904627352
D/c: Mỹ Đồng - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng
Mong được hợp tác!
 
D

Duy-Anh

Guest
#4
Chào các bạn

Hiện mình cần thu mua số lượng lớn hạt trám đen, có đơn đặt hàng. Bạn có liên hệ với mình qua 2 số ĐT
0974455566 và 0123 584 6666.