Cần bán trứng gà công nghiệp!!

  • Thread starter Phạm Minh Ngọc
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
P

Phạm Minh Ngọc

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Minh Ngọc
- Địa chỉ: Phù Mã- Phù Linh- Sóc Sơn- Hà Nội
- Tel, Fax: 35950139
- email: pek_meo_baby_97
================================

<h1><font size="5">B&aacute;n trứng g&agrave; c&ocirc;ng nghiệp gi&aacute; khoảng 1500/1 quả với số lượng lớn. Li&ecirc;n hệ với trang trại qua số điện thoại sau : 35950139 </font></h1><h1><font size="5">Địa chỉ : Ph&ugrave; M&atilde;- Ph&ugrave; Linh- S&oacute;c Sơn- H&agrave; Nội</font></h1>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top