cần bán trứng gà sao,gà sao thịt,gà sao giống chất lượng cao

  • Thread starter newhopeforlove
  • Ngày gửi
N

newhopeforlove

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn anh tuấn
- Địa chỉ: đồng hóa kim bảng ha nam
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: tuannguyenthanh30@yahoo.com.vn
================================

<table width="100%" bgcolor="#ffffff" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td align="center" class="info01" style="width: 100%; height: 20px" colspan="2"><table id="table1" bordercolor="#cc0000" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td align="center" style="height: 10px">&nbsp;</td></tr><tr><td align="center"><img width="600" alt="B&Aacute;N G&Agrave; SAO GIỐNG TRỨNG ẤP GIỐNG GI&Aacute; SI&Ecirc;U RẺ" src="http://agriviet.com/images/picture/big_328810_35_ban-ga-sao-giong.jpg" border="0" hspace="10" /></td></tr><tr><td align="center" class="title_post01" style="height: 10px">&nbsp;</td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td align="center" class="info01" style="width: 100%; height: 20px" colspan="2"><table width="97%" bordercolor="#d0d0d0" style="border-collapse: collapse" bgcolor="#ffffff" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"><tbody><tr><td align="center" class="adv1b" style="width: 100%; height: 22px">TH&Ocirc;NG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM</td></tr><tr><td align="center" style="width: 100%"><table width="100%" border="0" cellpadding="10"><tbody><tr><td class="adv1"><p><strong><span style="font-size: large">TRẠI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP G&Agrave; SAO GIỐNG V&Agrave; TRỨNG ẤP GIỐNG...&nbsp; CHẤT LƯỢNG CAO VỚI GI&Aacute; SI&Ecirc;U RẺ.&nbsp; H&Atilde;Y LI&Ecirc;N HỆ VỚI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I ĐỂ ĐƯỢC MUA VỚI GI&Aacute; RẺ NHẤT V&Agrave; ĐƯỢC GIAO H&Agrave;NG TẬN NƠI TR&Ecirc;N TO&Agrave;N QUỐC. SỐ ĐIỆN THOẠI </span></strong><font color="#cc3300" size="7">0982666499</font></p></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>
 

Đối tác


Top