cần bán vài chú chào mào bông xinh xinh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

#1
<p>cần b&aacute;n v&agrave;i ch&uacute; ch&agrave;o m&agrave;o b&ocirc;ng sau đ&acirc;y: </p><p><a href="http://thanhphohochiminhcity.jaovat.com/item_page.php?Id=279655420&amp;ts=1321162733">http://thanhphohochiminhcity.jaovat.com/item_page.php?Id=279655420&amp;ts=1321162733</a></p><p>&nbsp;ai quan t&acirc;m th&igrave; alo cho m&igrave;nh theo số đt: 0944444064</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: 0944444064
- Địa chỉ: buôn mê thuột
- Điện thoại: 0944444064 - Fax:
- email: malikelnxuananh_clb@yahoo.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx