Cần bán vịt trời hậu bị & một số bình rượu chim sâm cầm.

  • Thread starter Chim Trời
  • Ngày gửi
C

Chim Trời

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Chim trời
- Địa chỉ: hà nội
- Tel, Fax: ::: FaX 0932245658
- email:
================================

<div>Thưa c&aacute;c bạn hiện nay m&igrave;nh đang nu&ocirc;i thử nghiệm giống vịt trời, một giống vật nu&ocirc;i rất mới mẻ, l&agrave; một sản phẩm đặc sản từ thi&ecirc;n nhi&ecirc;n ban tặng cho ch&uacute;ng ta, v&agrave; v&igrave; nhu cầu rất lớn của thị trường, n&ecirc;n t&ocirc;i đ&atilde; bắt tay v&agrave;o nu&ocirc;i thử nghiệm, c&oacute; lẽ chỉ trong thời gian rất ngắn th&ocirc;i sẽ c&oacute; vịt giống cung cấp ra cho b&agrave; con hay những trang trại c&oacute; &yacute; tưởng chăn nu&ocirc;i giống vật nu&ocirc;i n&agrave;y, vậy ai c&oacute; c&ugrave;ng &yacute; tưởng v&agrave; ch&uacute; &yacute; tới vật nu&ocirc;i mới n&agrave;y h&atilde;y li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i, c&oacute; thể &iacute;t ng&agrave;y tới đ&acirc;y t&ocirc;i sẽ chia sẻ với ai muốn nu&ocirc;i thử nghiệm c&ugrave;ng 1 số vịt bố mẹ hậu bị để c&ugrave;ng chia sẻ kinh nghiệm, cảm ơn mọi người đ&atilde; đọc tin v&agrave; ủng hộ, mọi chi tiết li&ecirc;n hệ đt. 0932245658.<br />Xin lỗi mọi người v&igrave; m&igrave;nh ko biết c&aacute;ch gửi h&igrave;nh n&ecirc;n đ&agrave;nh gửi link n&agrave;y để mọi người xem vịt trời, vịt trời m&agrave; m&igrave;nh đang nu&ocirc;i ch&iacute;nh l&agrave; loại vịt n&agrave;y đ&acirc;y.<br /><a href="http://www.vncreatures.net/chitiet.p...&amp;img=1&amp;ID=5210" target="_blank"><font color="#088108">http://www.vncreatures.net/chitiet.p...&amp;img=1&amp;ID=5210</font></a><br /></div><p>Ngo&agrave;i ra m&igrave;nh c&ograve;n c&oacute; 1 số b&igrave;nh rượu ng&acirc;m chim s&acirc;m cầm muốn b&aacute;n, vậy ai c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ với m&igrave;nh nh&eacute;, gi&aacute; sẽ l&agrave; hữu nghị, chim s&acirc;m cầm sống đưa v&agrave;o ng&acirc;m tươi với rượu n&ecirc;n c&aacute;c bạn ho&agrave;n to&agrave;n y&ecirc;n t&acirc;m l&agrave; rượu chim s&acirc;m cầm cốt chứ kh&ocirc;ng phải rượu s&acirc;m cầm nước 2-3 hoặc rượu giả nh&eacute;.<!-- edit note --><!-- / message --></p>
 

M

minhkhoa_gh

Guest
#5
hiện tại tôi đã có giống vịt trời và vịt trời thương phẩm . bác nào có nhu cầu xin lien hệ . 0986505884
 

Đối tácTop