Cần các sản phẩm để trưng bày tại Triển lãm các sản phẩm KHCN phục vụ sản xuất NN

  • Thread starter Nguyá»…n Quang Hải
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Quang Hải

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Quang Hải
- Địa chỉ: 6/105 Yên Hoà, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
- Tel, Fax: 0919408998 ::: FaX
- email: trienlamnongnghiep@gmail.com
================================

<p>Xin k&iacute;nh ch&agrave;o c&aacute;c b&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n của gia đ&igrave;nh Agrivet.com</p><p>Em hiện nay đang cần nhiều sản phẩm m&aacute;y m&oacute;c cơ kh&iacute;, c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ chế biến, thu hoạch v&agrave; sau thu hoạch, c&ocirc;ng nghệ bảo quản, phục vụ sản xuất n&ocirc;ng nghiệp.</p><p>&nbsp;</p><p>Mục đ&iacute;ch: Để trưng b&agrave;y tại Khu Triển l&atilde;m c&aacute;c sản phẩm KHCN ti&ecirc;u biểu phục vụ sản xuất n&ocirc;ng nghiệp trong khu&ocirc;n khổ Hội chợ NN quốc tế Agroviet 2010 tại Khu Triển l&atilde;m NN, số 2 Ho&agrave;ng Quốc Việt, H&agrave; Nội.</p><p>Thuận lợi: C&aacute;c sản phẩm tham gia sẽ được miễn ph&iacute; mặt bằng, được trang tr&iacute; tổng thể gian h&agrave;ng, được h&agrave;ng trăm doanh nghiệp đến thăm quan v&agrave; giao dịch mua b&aacute;n, được h&agrave;ng chục ngh&igrave;n b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh phố trong cả nước đến thăm quan.&nbsp; </p><p>Chi tiết xin li&ecirc;n hệ: Nguyễn Quang Hải&nbsp;</p><p>ĐT: 0919 408998 / 0915 684368 <br /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top