cần cận thận với các doanh nghiệp đang kinh doanh thuốc thú y thủy sản

  • Thread starter nha nong
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

nha nong

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nha nong
- Địa chỉ: 19/75 nguyen trung truc phuong 8 thanh phó tuy hòa phú yen
- Tel, Fax: ::: Fa
- email: cdck30a@gmail.com
================================

<p>Hiện nay tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh ph&uacute; y&ecirc;n c&oacute; nhiều cơ sở đang ki doanh thuốc th&uacute; y phục vụ cho nu&ocirc;i trồng thủy sản,c&aacute;c sản phẩm chủ yếu l&agrave; zeolite,dolomit,daimetin,,,,,c&oacute; chất lượng rất k&eacute;m,kĩ thuật sản xuất thủ c&ocirc;ng,hiện tại ở ph&uacute; y&ecirc;n c&oacute; c&ocirc;ng ty kho&aacute;n sản 5 mới được ph&eacute;p khai th&aacute;c kinh nguồn nguy&ecirc;n liệu để chế biến c&aacute;c sản phẩm n&agrave;y c&ograve;n c&aacute;c cơ sở sx nhỏ lẽ khai th&aacute;c bừa b&atilde;i đất đồi n&uacute;i&nbsp; để sx.v&igrave; vậy b&agrave; con cần t&igrave;m hiểu kĩ với c&aacute;c co sỡ n&agrave;y,kẻo tiền mất tật mang,c&aacute;c co sở n&agrave;y kh&ocirc;ng c&oacute; bảo hiểm cho người lao động,sx kh&ocirc;ng c&oacute; giấy chứng nhận m&ocirc;i trường,</p><p>Đừng v&igrave; lợi nhuận trước mắt b&agrave; con mua nhầm h&agrave;ng k&eacute;m chất lượng,thiệt hại cho b&agrave; con rất lớn,</p><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top