cần chọn giống cây phù hợp

  • Thread starter hokhai19k1992
  • Ngày gửi
Nhà em có khoảng 9ha đất tư . Đất ko màu mở lắm em mún . Canh tác nhưng chăng biết trồng loại cây gì cho phù hợp cả mong các tiền bói chỉ giáo cho em với . Loai cây em muốn trông là loại cây ngắn ngày có hiệu quả kinh tế cao mà ít bị sâu bệnh nhỉ . Vả lại em không có nhiều vốn lắm để đầu tư cho nhân công. Nên loại cây phải dễ chăm sóc
 Quảng cáoTop