Cần đổi nhím giống để tránh đồng huyết

  • Thread starter Thuyp
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Thuyp

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thuyp
- Địa chỉ: Vang Quoi Tay, Binh Dai, Ben Tre
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: thuyp@vn.tni.com
================================

<p><font size="3">T&ocirc;i ở B&igrave;nh Đại, Bến Tre, cần trao đổi một con nh&iacute;m đực (4kg) để tr&aacute;nh đồng huyết, trao đổi tr&ecirc;n tinh thần tương đương th&aacute;ng tuỗi c&acirc;n nặng hoặc t&ocirc;i nhận lại nh&iacute;m nhỏ hơn một ch&uacute;t cũng kh&ocirc;ng sao ! T&ocirc;i sẽ tự vận chuyển đến nơi cần trao đổi&nbsp;!</font></p><p><font size="3">Anh chị n&agrave;o c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ :&nbsp;Thủy : 0915735282 hoặc email : </font><a href="mailto:thuyp@vn.tni.com"><font size="3">thuyp@vn.tni.com</font></a></p><p><font size="3">Xin cảm ơn <img width="20" height="20" title="Emotions" class="mceButtonDown" id="mce_editor_0_emotions" onmouseover="tinyMCE.switchClass(this,'mceButtonOver');" onmouseout="tinyMCE.restoreClass(this);" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/plugins/emotions/images/emotions.gif" border="0" /></font></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top