Cần giúp đỡ gấp!

  • Thread starter ddt2711
  • Ngày gửi
Tôi là sinh viên ngành quản lý môi trường và đang học môn Đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Do yêu cầu môn học là xây dựng đề cương chi tiết ĐTM nên tôi cần tìm một vài dự án về nuôi trồng thủy sản ven biển với thông tin chi tiết của các dự án này. Kính mong ban quản trị giúp đỡ để tôi hoàn thành tốt môn học! Xin chân thành cảm ơn!
 


Góp ý " Nếu bạn post với tiêu đề chung chung là : Cần giúp đỡ gấp!
như vầy thì bạn sẽ chờ mọc râu đó ... và nguy cơ bài của bạn sẽ bị xóa đó ...
Vậy bạn nên post bài khác đi, tiều đề là :

cần tìm một vài dự án về nuôi trồng thủy sản ven biển

rồi sau đó bạn viết tiếp như nội dung bên giống trong như cũ là xong (copy qua cho nhanh )
 


Back
Top