Cần hợp tác chăn nuôi...

Cho thuê hoặc hợp tác chăn nuôi. Mình có 1 Trai heo cũ, xung quanh là ao hồ . trại tại phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai...vị trí thích hợp cho các bạn chăn nuôi, thức ăn (rau, cỏ) xung quanh rất nhiều. Nếu cần thì liên hệ mình nhé. 0913122288, Cường:5^:
 


Ôn
Cho thuê hoặc hợp tác chăn nuôi. Mình có 1 Trai heo cũ, xung quanh là ao hồ . trại tại phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai...vị trí thích hợp cho các bạn chăn nuôi, thức ăn (rau, cỏ) xung quanh rất nhiều. Nếu cần thì liên hệ mình nhé. 0913122288, Cường:5^:
Rộng bao nhiu vậy bạn..còn diện tích trồng cỏ ko..thêu một năm bao nhiu
 


Back
Top