cần kinh nghiệm nuôi chim bồ câu @@!!!

#1
-các anh chị đẫ có nhiều kinh nghiệm nuôi chim thế nào !!! vì e có mua 2 cập câu pháp về mà chưa để và nuôi bộn chúng thường đánh nhau . và e đẫ chia truồng ra nhưng chúng vẫn đánh nhau ... nhưng 2 cặp em lấy về đều biết gù hết rồi có ai bày em với !!!

-các anh chị đẫ có nhiều kinh nghiệm nuôi chim thế nào !!! vì e có mua 2 cập câu pháp về mà chưa để và nuôi bộn chúng thường đánh nhau . và e đẫ chia truồng ra nhưng chúng vẫn đánh nhau ... nhưng 2 cặp em lấy về đều biết gù hết rồi có ai bày em với !!!

--------

-các anh chị đẫ có nhiều kinh nghiệm nuôi chim thế nào !!! vì e có mua 2 cập câu pháp về mà chưa để và nuôi bộn chúng thường đánh nhau . và e đẫ chia truồng ra nhưng chúng vẫn đánh nhau ... nhưng 2 cặp em lấy về đều biết gù hết rồi có ai bày em với !!!
có ai chỉ em với em xin cảm ơn nhiều
 

Last edited:

BC_hoangvanphat

Nhà nông nghiệp dư
#2
-các anh chị đẫ có nhiều kinh nghiệm nuôi chim thế nào !!! vì e có mua 2 cập câu pháp về mà chưa để và nuôi bộn chúng thường đánh nhau . và e đẫ chia truồng ra nhưng chúng vẫn đánh nhau ... nhưng 2 cặp em lấy về đều biết gù hết rồi có ai bày em với !!!

-các anh chị đẫ có nhiều kinh nghiệm nuôi chim thế nào !!! vì e có mua 2 cập câu pháp về mà chưa để và nuôi bộn chúng thường đánh nhau . và e đẫ chia truồng ra nhưng chúng vẫn đánh nhau ... nhưng 2 cặp em lấy về đều biết gù hết rồi có ai bày em với !!!

--------có ai chỉ em với em xin cảm ơn nhiều
bạn đã hỏi sai chuyên mục rùi nên ít ai quan tâm chỉ lắm,bạn nên xem lại có đúng là chim trống với chim mái hok?.vì 2 trống hoặc 2mái đều đánh nhau.và xem lại môi trường nuôi có ảnh hưởng gì không,ví dụ ánh nắng chiếu trực tiếp hay nơi quá ồn ào làm chim bị stress
 

nguoinhaque85

Nhà nông nghiệp dư
#3
bạn đã hỏi sai chuyên mục rùi nên ít ai quan tâm chỉ lắm,bạn nên xem lại có đúng là chim trống với chim mái hok?.vì 2 trống hoặc 2mái đều đánh nhau.và xem lại môi trường nuôi có ảnh hưởng gì không,ví dụ ánh nắng chiếu trực tiếp hay nơi quá ồn ào làm chim bị stress
kệ nó thôi bạn ơi ,cứ đồng đều đủ trống đủ mái ,ăn đủ chất ,chuồng trại thoáng mát ,tổ đẻ ...là ok mà
 
#4
bạn đã hỏi sai chuyên mục rùi nên ít ai quan tâm chỉ lắm,bạn nên xem lại có đúng là chim trống với chim mái hok?.vì 2 trống hoặc 2mái đều đánh nhau.và xem lại môi trường nuôi có ảnh hưởng gì không,ví dụ ánh nắng chiếu trực tiếp hay nơi quá ồn ào làm chim bị stress
e cảm ơn nhiều nhé ???

bạn đã hỏi sai chuyên mục rùi nên ít ai quan tâm chỉ lắm,bạn nên xem lại có đúng là chim trống với chim mái hok?.vì 2 trống hoặc 2mái đều đánh nhau.và xem lại môi trường nuôi có ảnh hưởng gì không,ví dụ ánh nắng chiếu trực tiếp hay nơi quá ồn ào làm chim bị stress
kệ nó thôi bạn ơi ,cứ đồng đều đủ trống đủ mái ,ăn đủ chất ,chuồng trại thoáng mát ,tổ đẻ ...là ok mà
mình vẫn cung cấp đầy đủ ??? chỉ sợ mình nuôi chưa đúng cách ??? thôi

bạn đã hỏi sai chuyên mục rùi nên ít ai quan tâm chỉ lắm,bạn nên xem lại có đúng là chim trống với chim mái hok?.vì 2 trống hoặc 2mái đều đánh nhau.và xem lại môi trường nuôi có ảnh hưởng gì không,ví dụ ánh nắng chiếu trực tiếp hay nơi quá ồn ào làm chim bị stress
e cảm ơn nhiều nhé ???

bạn đã hỏi sai chuyên mục rùi nên ít ai quan tâm chỉ lắm,bạn nên xem lại có đúng là chim trống với chim mái hok?.vì 2 trống hoặc 2mái đều đánh nhau.và xem lại môi trường nuôi có ảnh hưởng gì không,ví dụ ánh nắng chiếu trực tiếp hay nơi quá ồn ào làm chim bị stress
kệ nó thôi bạn ơi ,cứ đồng đều đủ trống đủ mái ,ăn đủ chất ,chuồng trại thoáng mát ,tổ đẻ ...là ok mà
mình vẫn cung cấp đầy đủ ??? chỉ sợ mình nuôi chưa đúng cách ??? thôi

bạn đã hỏi sai chuyên mục rùi nên ít ai quan tâm chỉ lắm,bạn nên xem lại có đúng là chim trống với chim mái hok?.vì 2 trống hoặc 2mái đều đánh nhau.và xem lại môi trường nuôi có ảnh hưởng gì không,ví dụ ánh nắng chiếu trực tiếp hay nơi quá ồn ào làm chim bị stress
ai chỉ cho em cách nuôi về loài chim àny này đk ko ???