cần mua 1 cặp gà lôi hồng tía

CuTyNuoiRong

Thành viên mới
#1
em muốn mua 1 cặp HỒNG TI&Aacute; b&aacute;c n&agrave;o c&oacute; phone cho em&nbsp; c&aacute;i 0976547477<br />
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: le van doan
- Địa chỉ: bac ninh
- Tel, Fax: ::: FaX 0976547477
- email: quyetmaiyeuem@yahoo.com
 

#5
bán gà lôi hông tía

em muốn mua 1 cặp HỒNG TI&Aacute; b&aacute;c n&agrave;o c&oacute; phone cho em&nbsp; c&aacute;i 0976547477<br />
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: le van doan
- Địa chỉ: bac ninh
- Tel, Fax: ::: FaX 0976547477
- email: quyetmaiyeuem@yahoo.com

gà lôi 1 hông tía 1 cap 4 triệu nhaz gà lông lá đẹp như o rừng
gà duoc bắc từ rừng nuôi đuoc hơn 1 năm ăn ún khoe mạnh
01647451927 tai da lat
 
Top