Cần mua ba ba giống tại miền bắc ( Cần gấp )

  • Thread starter Tay Bac
  • Ngày gửi
Tay Bac

Tay Bac

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: A vinh
- Địa chỉ: Lào Cai
- Tel, Fax: ::: FaX 0988979345
- email: taybac24121984@yahoo.com.vn
================================

<p><font size="4">&nbsp;Ch&agrave;o C&aacute;c B&aacute;c <img title="Sealed" alt="Sealed" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-sealed.gif" border="0" />&nbsp; Hiện&nbsp; em Đang c&oacute; nhu c&acirc;u nu&ocirc;i ba ba .Đang t&igrave;m nguồn cung cấp con giống&nbsp; tốt b&aacute;c&nbsp; n&agrave;o c&oacute; con gi&ocirc;ng li&ecirc;n&nbsp; hệ em nh&aacute; . hoặc b&aacute;c n&agrave;o biết địa&nbsp; chỉ b&aacute;n&nbsp; giống chỉ dum em nh&aacute;&nbsp; hiii&nbsp;&nbsp; em cảm on trước nh&aacute; </font></p><p><font size="4">&nbsp;SDT&nbsp; Của em&nbsp; A vinh 0988.979.345 </font></p>
 

docnhatmot

docnhatmot

Nhà nông nghiệp dư
#2
Bạn cần loại nào?Ba ba trơn,Gai đen hay gai Đài Loan???Tôi có thể cung cấp cho bạn.Có nhu cầu thì liên hệ tôi nhé!
 

Đối tácTop