CAN MUA BAN CAC LOAI NGO HAT .SAN LAT...

  • Thread starter phosancity
  • Ngày gửi
P

phosancity

Guest
#1
<p>DNTN: THINH VUONG.</p><p>hien tai DN&nbsp;chung toi dang can mua va ban so luong ngo hat voi so luong lon.</p><p>co the gia hang truc tiep tai cac cyt tren mien bac.</p><p>thanh toan theo hoa don do.</p><p>quy cty nao co nhu cau mua va ban xin lien he</p><p>.HOANG DUY THINH</p><p>SDT; 0974847939 hoac qua email : <a href="mailto:vien_dan_tinh_88@yahoo.com">vien_dan_tinh_88@yahoo.com</a></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: hoang duy thinh
- Địa chỉ: km 27_QL 6A_kcn phu nghia _chuong my_ha noi
- Điện thoại: 0974847939 - Fax:
- email: ven_dan_tinh_88@yahoo.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx