Cần mua bắp làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

  • Thread starter Tây Lê
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Tây Lê

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Tây Lê
- Địa chỉ: Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
- Tel, Fax: 0985.929.161
- email: osama8x@gmail.com
================================

<font size="3">Cần mua bắp hạt số lượng lớn v&agrave; ổn định l&agrave;m nguy&ecirc;n liệu chế biến thức ăn chăn nu&ocirc;i. Ai c&oacute; khả năng cung ứng v&agrave; c&oacute; nhu cầu hợp t&aacute;c xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ qua số điện thoại: <strong>0985.929.161 or 0933.872.502. email: osama8x@gmail.com</strong></font><br />
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáo

Top