cần mua bò giống khu vực Thái Nguyên và lân cận

#20
Bạn định nuôi quy mô thế nào? Đã có cái gì rồi? Mình cũng đang làm chuỗi trại bò thịt
Trại mình ở đâu thế cho mình xin sdt và địa chỉ để mình tới thăm quan học tập mô hình đc không?