Cần mua bột gạo, bột nếp, bột bắp, bột sắn và dầu cá

  • Thread starter phucdat
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
P

phucdat

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phúc Đạt
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: phucdat1988@gmail.com
================================

<p><font size="4">Do nhu cầu xuất khẩu, Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i cần mua c&aacute;c loại tinh bột như : bột gạo, bột nếp, bột bắp, bột sắn v&agrave; dầu c&aacute; với số lượng lớn. </font></p><p><font size="4">Rất mong nhận được sự hợp t&aacute;c của c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y, nh&agrave; cung cấp. V&igrave; sự ổn định, l&acirc;u d&agrave;i v&agrave; ph&aacute;t triển chung.</font></p><p><font size="4">Đối t&aacute;c c&oacute; nguồn h&agrave;ng xin li&ecirc;n hệ :</font></p><p><font size="4">Mr. Đạt</font></p><p><font size="4">Mobile : 0909.125.829</font></p><p><font size="4">Email : phucdat1988@gmail.com </font><br /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top