CẦN MUA CÁ BỐNG DỪA VÀ CÁC LOẠI THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH

  • Thread starter Nguyá»…n Văn việt
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Văn việt

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn việt
- Địa chỉ: Thanh Xuân, Hà Nôi
- Tel, Fax: 0904499646 ::: FaX
- email: quocviet.3110@gmail.com
================================

<p>c&Ocirc;NG TY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I DANG CẦN MUA C&Aacute;C LOẠI C&Aacute; Đ&Ocirc;NG LẠNH CUNG CẤP CHO SI&Ecirc;U THỊ, NH&Agrave; H&Agrave;NG, KH&Aacute;CH SẠN, KHU C&Ocirc;NG NGHIỆPBAO GỒM C&Aacute;C LOẠI T&Ocirc;M S&Uacute; THỊT PD(TƯƠI V&Agrave; HẤP), C&Aacute;C LAỌI C&Aacute;C NHƯ C&Aacute; BỐNG DỪA, C&Aacute;C BỐNG BIỂN, C&Aacute; CƠM, C&Aacute; TRỨNG, C&Aacute; BASA, C&Aacute; HỒNG, C&Aacute; THU ĐAO, THỊT S&Ograve; L&Ocirc;NG, ĐẦU MỰC ỐNG, MỰC ỐNG NGUY&Ecirc;N&nbsp;,MỰC TRỨNG, MỰC 1 NẮNG, BAO TỬ C&Aacute; BASA....AI C&Oacute; C&Aacute;C MẶT H&Agrave;NG TR&Ecirc;N VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ THEO SỐ:</p><p>NGUYỄN VĂN VIỆT:0904499646</p><p>LI&Ecirc;N HỆ TỐT NHẤT QUA MAIL: <a href="mailto:quocviet.3110@gmail.com">quocviet.3110@gmail.com</a></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top