CẦN MUA CÁ CHÌNH,LĂNG, BABA....

  • Thread starter nguyá»…n văn lân
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn văn lân
- Địa chỉ: 102 tiền cảng,f.thắng nhất,tp vũng tàu
- Tel, Fax: 0643.591 347 ::: FaX
- email: daily_lantan@yahoo.com
================================

<p>CẦN MUA C&Aacute; CH&Igrave;NH, LĂNG, BABA&hellip;<br /><br />ĐẠI L&Yacute; L&Acirc;N T&Acirc;N ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện nay&nbsp; RẤT cần NH&Agrave; CUNG CẤP C&Aacute;C LOẠI ĐẶC SẢN : CH&Igrave;NH,LĂNG(NHA),BA BA&hellip; V&Agrave; C&Aacute;C ĐẶC SẢN KH&Aacute;C.</p><p><br />Hiện nay, tại Vũng T&agrave;u c&aacute;c loại đặc sản như c&aacute; ch&igrave;nh, ch&igrave;nh b&ocirc;ng, ch&igrave;nh Trung Quốc, c&aacute; lăng, baba, cua đinh &hellip;.đang c&oacute; nhu cầu ti&ecirc;u thụ&nbsp; tăng mạnh.<br />Do đ&oacute; đ&acirc;y sẽ&nbsp; l&agrave; một thị trường tiềm năng hứa hẹn , một bước đầu tư&nbsp; kh&ocirc;n ngoan, một cơ hội lớn v&igrave; hiện tại vẫn chưa c&oacute; đủ nguồn cung. &nbsp;<br />Do đ&oacute;, cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i mong muốn được hợp t&aacute;c với c&aacute;c&nbsp; đối t&aacute;c ,hoặc được trở th&agrave;nh đại l&yacute; ti&ecirc;u thụ cho c&aacute;c nh&agrave; cung cấp loại đặc sản tr&ecirc;n.<br />ĐT: 0643591347<br />DĐ: 0983692425-0986420177<br />ĐC: 102 TIỀN CẢNG, F. THẮNG NHẤT,TP VŨNG T&Agrave;U<br />EMAIL: daily_lantan@yahoo.com <br />&nbsp;hoặc&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp; daily.lantan@gmail.com<br />------------&nbsp; Hy vọng được hợp t&aacute;c với qu&yacute; vị trong thời gian sớm nhất -----------<br /><br /></p>
 
Top