Cần Mua cá Tra từ 4kg/con trở lên

  • Thread starter Hùng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

Hùng

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hùng
- Địa chỉ: HCM
- Tel, Fax: 0937033768
- email: heroleed@yahoo.com
================================

<p>Cần mua c&aacute; tra lớn từ 4kg trở l&ecirc;n, số lượng mua 3 tấn, gi&aacute; cả thỏa thuận. </p><p>Li&ecirc;n hệ: Mr H&ugrave;ng 0937033768 <br /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop