Cần mua cám gạo sấy khô số lượng lớn

  • Thread starter TRẦN THANH LONG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

TRẦN THANH LONG

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẦN THANH LONG
- Địa chỉ: 601/20/7 Cách Mạng Tháng Tám, P.15, Q.10, TP.HCM
- Tel, Fax: 0935916274 ::: FaX
- email: thanhlongdtfv@gmail.com
================================

<p><font size="4">C&ocirc;ng ty Hoa Kỳ cần mua c&aacute;m gạo sấy kh&ocirc; số lượng lớn, 15.000 tấn phục vụ thị trường Trung Quốc v&agrave; Ch&acirc;u Phi.</font></p><p><font size="4">Cần t&igrave;m nguồn cung cấp l&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n b&aacute;n c&aacute;m gạo sấy kh&ocirc; xuất khẩu, chất lượng đạt ti&ecirc;u chuẩn quốc tế.</font></p><p><font size="4">Qu&yacute; c&ocirc;ng ty vui l&ograve;ng gửi b&aacute;o gi&aacute; F.O.B, cảng S&agrave;i G&ograve;n qua địa chỉ email: thanhlongdtfv@gmail.com</font></p><p><font size="4">Trần Thanh Long</font></p><p><font size="4">601/20/7 C&aacute;ch Mạng Th&aacute;ng T&aacute;m, P.15, Q.10, TP.HCM</font> <br /></p><p><font size="4">0935 916 274</font> <br /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx