CẦN MUA CÁM GẠO SẤY KHÔ SỐ LƯỢNG LỚN

  • Thread starter thanhlongdtfv
  • Ngày gửi
T

thanhlongdtfv

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẦN THANH LONG
- Địa chỉ: 601/20/7 Cách Mạng Tháng Tám, P.15, Q.10, TP.HCM
- Tel, Fax: 0935916274 ::: FaX
- email: thanhlongdtfv@gmail.com
================================

<p><font size="4">C&ocirc;ng ty Hoa Kỳ chuy&ecirc;n nhập khẩu n&ocirc;ng sản cần mua c&aacute;m gạo sấy kh&ocirc; hoặc tr&iacute;ch ly số lượng lớn, 12.500 tấn phục vụ thị trường Trung Quốc v&agrave; Ch&acirc;u Phi.<br /><br /> Cần t&igrave;m nguồn cung cấp l&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n b&aacute;n c&aacute;m gạo sấy kh&ocirc; hoặc tr&iacute;ch ly xuất khẩu.</font> <font size="4"><br /><br /> Qu&yacute; c&ocirc;ng ty vui l&ograve;ng gửi b&aacute;o gi&aacute; F.O.B, cảng S&agrave;i G&ograve;n, quy c&aacute;ch giao h&agrave;ng v&agrave; quy c&aacute;ch kỹ thuật sản phẩm qua địa chỉ email: thanhlongdtfv@gmail.com</font> <font size="4"><br /><br /> Mọi chi tiết vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</font> <font size="4"><br /> Trần Thanh Long<br /> 601/20/7 C&aacute;ch Mạng Th&aacute;ng T&aacute;m, P.15, Q.10, TP.HCM <br /> MB: 0935 916 274</font></p><p><font size="4">Email: thanhlongdtfv@gmail.com</font></p><p><font size="4">P/s: Đề nghị n&ecirc;u mức hoa hồng cho người giới thiệu</font> <br /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><font size="4" />
 

Đối tácTop