Cần mua cây giống hoa Hải đường, Hoa Trà,

  • Thread starter Vuon Hieu-Phuong
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
V

Vuon Hieu-Phuong

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Vuon Hieu-Phuong
- Địa chỉ: thôn Bến Lường, Quang Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang
- Tel, Fax: 0988180618
- email: vuhieu_1203@yahoo.com
================================

<p>Cần mua c&acirc;y giống hoa Hải đường, Hoa Tr&agrave; số lượng lớn.</p><p>Giao h&agrave;ng tại th&ocirc;n Bến Lường, Quang Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang.</p><p>LH: Hiếu 0988180618</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop