cần mua cây giống xà cừ

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: dang van dinh
- Địa chỉ: cam ranh khanh hoa
- Tel, Fax: 0902666802
- email: dangvandinh1@yahoo.com.vn
================================

<p>m&igrave;nh cần mua khoảng 4000 c&acirc;y giống x&agrave; cừ để trồng. c&aacute;c vườn ươm tr&ecirc;n địa b&agrave;n kh&aacute;nh h&ograve;a hay ninh thuận c&oacute; thể cung cấp được th&igrave; li&ecirc;n hệ với m&igrave;nh nha</p><p>0902666802 <br /></p>
 

Top