Cần mua Cầy hương, Nhím, Don, dúi, lợn rừng, kỳ đà, tê tê

  • Thread starter anh2lua
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
A

anh2lua

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: anh2lua
- Địa chỉ: Hà Nội
- Tel, Fax: 0986209922 ::: FaX
- email:
================================

<p>Em ch&agrave;o cả nh&agrave;,</p><p>Hiện em đang cần mua số lượng lớn v&agrave; ổn định một số con như: Cầy hương, nh&iacute;m, don, lợn rừng, d&uacute;i, kỳ đ&agrave;, kỳ nh&ocirc;ng, d&ecirc;, t&ecirc; t&ecirc;. b&aacute;c n&agrave;o c&oacute; th&igrave; gọi gấp cho em nh&eacute;: <strong>0986209922</strong> (A. Khoa)<br /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx