Cần Mua Chăn Giống

Tay Bac

Lữ khách
#1
<p><font size="4">&nbsp;Ch&agrave;o c&aacute;c b&aacute;c Em Đang c&oacute; nhu Cầu Nu&ocirc;i Chăn . B&aacute;c N&agrave;o c&oacute; Con Giống T&ocirc;t + Giấy Tờ Hợp Lệ L&agrave;m Ơn Li&ecirc;n Hệ E</font></p><p><font size="4">A Vinh SĐT : </font></p><p><font size="4">0988 979 345&nbsp; </font></p><p><font size="4">0946 939 268&nbsp;&nbsp; </font></p><p><font size="4">C&aacute;m Ơn C&aacute;c b&aacute;c R&acirc;t Nhiều&nbsp; <br /></font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: A Vinh
- Địa chỉ: Bảo Yên _ Lào Cai
- Điện thoại: 0988979345 - Fax:
- email: taybac24121984@yahoo.com.vn
 

Top