Cần Mua Chăn Giống

  • Thread starter Tay Bac
  • Ngày gửi
Tay Bac

Tay Bac

Lữ khách
#1
<p><font size="4">&nbsp;Ch&agrave;o c&aacute;c b&aacute;c Em Đang c&oacute; nhu Cầu Nu&ocirc;i Chăn . B&aacute;c N&agrave;o c&oacute; Con Giống T&ocirc;t + Giấy Tờ Hợp Lệ L&agrave;m Ơn Li&ecirc;n Hệ E</font></p><p><font size="4">A Vinh SĐT : </font></p><p><font size="4">0988 979 345&nbsp; </font></p><p><font size="4">0946 939 268&nbsp;&nbsp; </font></p><p><font size="4">C&aacute;m Ơn C&aacute;c b&aacute;c R&acirc;t Nhiều&nbsp; <br /></font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: A Vinh
- Địa chỉ: Bảo Yên _ Lào Cai
- Điện thoại: 0988979345 - Fax:
- email: taybac24121984@yahoo.com.vn
 

X

Xuan Vu

_
Nông dân @
#2
Con trăn , con trăn, con trăn ,,, có ai bán không? còn con chăn thì không có ai bán hết.
 
Hai Phuoc

Hai Phuoc

Nhanong.Com
#3
Biết đâu ...chăn là giống vật nuôi mới mà em, bác và nhiều người nữa còn chưa biết thì sao bác??
 
Phụng Hoàng Vũ

Phụng Hoàng Vũ

Chuyên rượu thuốc, rượu rắn, rắn lục đuôi đỏ
#4
chắc con chăn là động vật mới dc nhà nông chúng ta nuôi
 

Đối tácTop